Elektroniczna Skrzynka Podawcza PWiK

To jest wersja archiwalna z dnia 25.04.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Korekta.

Skrzynka podawcza

Do korzystania z skrzynki podawczej niezbędne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
Akceptowalne formaty załączników to:
DOC, RTF
XLS
CSV
TXT
GIF, TIF, BMP, JPG
PDF
ZIP (zawierający plik/pliki w formatach wymienionych w pkt. a-f)
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Podpisał: Adam Szymański
Opublikował: Adam Szymański
Dokument z dnia: 25.04.2013
Publikacja dnia: 25.04.2013
Dokument oglądany razy: : 506