Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

 

Strona główna

Strona główna jest stroną startową BIP.

 

Składniki Biuletynu Informacji Publicznej

Informacje główne udostępnione w BIP zostały umieszczone w zakładce Menu przedmiotowe, w której znajdziemy następujące informacje:

  1. Informacje ogólne. W tym dziale zawarte są dane adresowe, kontaktowe, godziny pracy, NIP, REGON oraz nr konta bankowego.
  2. Przedmiot działalności. Ten dział zawiera informacje odnośnie przedmiotu działalności.
  3. Status prawny. Ta część zawiera informacje: regulamin, formę prawną, statut.
  4. Obsługa interesanta. Ta część zawiera informacje odnośnie terminów szkoleń oraz egzaminów.
  5. Pracownicy funkcyjni. W tej części została zaprezentowana organizacja spółki.
  6. Przetargi. W tym dziale zamieszczane są ogłoszenia o organizowanych przez.
  7. Majątek WORD. W tej części przedstawione są aktywa trwałe w rozbiciu na wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
  8. Pliki do pobrania. W tym dziale zamieszczane zostały dokumenty/informacje/wnioski/zaświadczenia do pobrania.

Kontakt

Ta zakładka zawiera dane kontaktowe.